پس از گذراندن عمرمفید محصول رنگ آن به مرور زمان مات و کدر می‌شود و همچنین لطافت محصول از بین می‌رود و با درخواست مشتریان محترم تیم تخصصی افراماس می‌تواند مجدد محصول را با تکنیک خاص خود احیا کند.