خیر به هیچ عنوان. خزه‌های تثبیت‌شده نباید در معرض رطوبت و آب‌پاشی قرار بگیرند و نیاز به هیچ‌گونه نگهداری و آبیاری ندارند.