محدودیتی در انتخاب لوکیشن ندارد، فقط برای محیط های مرطوب مثل استخر و سونا و حمام و محیط هایی که نور شدید آفتاب میخورد مناسب نیست.