• محل قرارگیری این ماس وال در راهروی این ویلای دوبلکس قرار داشت و کارفرمای محترم به علت نو و منحصر به فرد بودن این سبک جدید از دیوارسبز، ماس وال را انتخاب نمودند.

    Continue reading
  • دراین پروژه از سبکی منحصر به فرد استفاده کردیم. ابتدا حجم سازی های منظم و منحنی وار را ایجاد کرده و سپس خزه های تثبیت شده را روی آن دیزاین کردیم این پروژه یکی از پر چالش و خاص ترین پروژه های افراماس است.

    Continue reading