• محیط رسمی و اداری اتاق مدیریت مجموعه توسط ماس وال گرم و زیبا و باطراوت شد و مدیریت مجموعه ابراز کردند که پس از اجرای این کار جلساتی که در این اتاق برگزار می شوند پرانرژی تر خواهد بود.

    Continue reading
  • دراین پروژه کارفرمای محترم درخواست اجرای طرح مینیمال و یکدست را داشت. و از میان سبک های پیشنهادی ما سبک مینیمال تماما ساخته شده با خزه توپی شیت را انتخاب نمودند. خزه و چوب در کنار هم حس سرزندگی ایجاد می کنند و به فضای سرد ساختمانها روح می بخشند. قرار گرفتن ماس وال در محیط های درمانی سبب کاهش استرس و افزایش ارامش و خونسردی بیماران می گردد.

    Continue reading
  • دراین پروژه کارفرمای محترم یک رندر به مجموعه ما ارایه داد و با توجه به محصولات تولیدی افراماس سعی بر ان شد تا بیشترین تطابق اجرایی با طرح صورت گیرد. همانطور که در تصاویر پروژه ملاحظه می فرمایید گیاهان طبیعی بدون گلدان و سیستم ابیاری و همچنین زهکشی روی دیوار قرار گرفته اند. در پس زمینه گیاهان خزه سایپرس اجرا شد و گیاهان تپبیت شده شامل بیبی بلو و اکالیپتوس و هدرا با تراکم بالا بر روی خزه ها دیزاین شد. عدم نیاز به ابیاری و نور افتاب و نگهداری و برجسته نشدن دیوارسبز بدلیل قرار گرفتن در مسیر رفت وامد و همچنین تعبیه نشدن عمق مورد نظر جهت اجرای دیوارسبز موضوعات مهم کارفرما در این پروژه بود که ماس وال یک گزینه عالی برای حل تمام این معضلات معرفی شد و سبزی و طراوت بدون دغدغه و محدودیت به مطب موردنظر افزوده گردید. قرار گرفتن عناصر طبیعی مانند ماس وال در محیط های درمانی باعث کاهش استرس مراجعه کنندگان در حین درمان می گردد.

    Continue reading