• ترکیب ماس وال با چوب یک ترکیب صددرصد طبیعی و خیره کننده است که قرارگیری آنها در ورودی مجموعه یک انتخاب هوشمندانه بود.

    Continue reading
  • دراین پروژه ماس وال را در کنار دیوارپوش مخمل اجرا کردیم. با توجه به این که دیوارپوشهای مخمل بسیار اسیب پذیر هستند با دقت و ظرافت بالا و بدون اسیب به دیوارهای مجاور ماس وال را نصب کردیم. طرح با تطابق بالا نسبت به خواسته کارفرما ارایه شد. عدم نیاز به ابیاری و نور افتاب و نگهداری موضوعات مهم کارفرما در این پروژه بود که ماس وال یک گزینه عالی برای حل تمام این معضلات معرفی شد و سبزی و طراوت بدون دغدغه و محدودیت به منزل کارفرمای محترم افزوده گردید.

    Continue reading